NORMA I NARUSZENIE NORMY

Niewątpliwie w tych późnych przejawach należy widzieć jedynie automatyczne zastosowanie na no- wym poziomie swoistego mechanizmu „odwraca­nia”, przejętego po czasach, kiedy żywo odczuwa­no potrzebę, by w chwili odmieniania się roku czynić wszystko na opak lub w nadmiarze. Z tam­tych czasów zachowano chyba tylko samą zasadę obrzędu oraz chwilowe zastępowanie władzy nor­malnej przez władzę „śmieszną”. Święto jest zespołem znacznie bardziej skom­plikowanym. Zawiera ono pożegnanie zużytego czasu i równocześnie usunięcie wszelkich odpad­ków wytworzonych przez działanie gospodarki, wszelkich zmaz związanych ze sprawowaniem ja­kiejkolwiek władzy.

Agnieszka Wilczyńska

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest wiedzy i edukacji. Na co dzień pracuje w szkole i wiem jak ważna jest wiedza dla każdego człowieka. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga zapraszam do śledzenia go na bieżąco!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *