Te nadliczbowe dni stanowią odpowiednik ca­łego roku, jego powtórzenie, jak to określa Rigweda mówiąc o dniach świątecznych, jakie w daw­nych Indiach przypadały na połowę zimy. Każdy z tych dni odpowiada jednemu z miesięcy i to, co się dzieje w ciągu tych dni, zapowiada to, co bę­dzie się działo w ciągu roku. Nazwy dni odpo­wiadają nazwom miesięcy i następują w tej samej kolejności. Jeśli czas liczy się na cykle obejmujące dwa i pół roku, jak w celtyckim kalendarzu z Co- ligny, okres nadliczbowy obejmuje trzydzieści dni, odpowiadających serii dwunastu miesięcy powtó­rzonej dwa i pół raza.

Dodaj komentarz
You May Also Like