Reguły nie działają w obu kierunkach. Dopeł­nieniem każdego prawa nie jest dla partnera inne prawo, lecz równoważny obowiązek. Obraza ma­jestatu uważana jest obecnie za ciężki występek. Jest to występek jednostronny, którego może do­puścić się tylko ktoś znajdujący się u dołu prze­ciwko komuś u góry. Taki sam czyn dokonany w odwrotnym kierunku wydaje się nie zbrodnią, lecz wyróżnieniem, nie grzechem niosącym zmazę, lecz oczyszczającą łaską.W Polinezji ten, kto dotknie uświęconej osoby, puchnie i umiera. Chcąc uniknąć grożącej mu śmierci, winny wykroczenia czy też nieuwagi nie ma innego ratunku, jak tylko uprosić wodza, by pozwolił mu się dotknąć jeszcze raz, dzięki czemu świętość może powrócić znów do organizmu, przy­stosowanego do znoszenia jej.

Dodaj komentarz
You May Also Like