Władca nie powinien jeść tego, co jedzą inni, i nie powinien czynić tego, co inni czynią. Podaje mu się specjalne po­żywienie, zakazane podwładnym, jemu .zaś nie wolno tknąć pospolitej strawy, którą oni się posi­lają. Nawet jego obyczaje seksualne są osobliwe: kazirodztwo, wzbronione ludowi, bywa często re­gułą w rodzinach królewskich lub magnackich. Niezależnie od tego, że uświęcona krew nie po­winna mieszać się z krwią świecką, idzie o to, aby także w tej dziedzinie prawo przywódcy jak najbardziej różniło się od praw jego poddanych wiązywała między fratriami, obowiązuje także między królem i poddanymi. Ale w przypadku fratrii dwudzielność zakłada równowagę, wiąże się z wzajemnym poszanowaniem, daje każdemu takie same prawa i nakłada podobne obowiązki, krótko mówiąc, ustanawia relacje odwracalne. Je­śli zaś idzie o władcę i jego lud, o kastę uprzy­wilejowanych i kastę pariasów — stosunki są ukierunkowane, uhierarchizowane.

Dodaj komentarz
You May Also Like