Z wyjątkiem stekowców ssaki są żyworodne, zaś ich noworodki żywią się mlekiem. Pochodzenie tego sposobu rozwoju wyobrażamy sobie w sposób następujący. Pierwotne, jeszcze jajorodne ssaki były małymi zwierzętami, składały też niewielkie jaja, ale były endotermiczne. Do rozwoju jaj i noworodków konieczne było wygrzewanie ich przez matkę. Na brzusznej stronie wysiadującej jaja samicy tworzyły się pola pozbawione włosów. Na polach tych gruczoły skórne były pobu­dzone do działania, ponieważ prawdopodobnie jaja trzeba było nie tylko ogrzewać, ale także nawilgacać, gdyż groziło im wysychanie. Świeżo wylęgłe młode osobniki korzystały z wydzieliny najpierw tylko jako ze źródła wody, później wykorzystując ją także jako pokarm.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…