Życie gromadne tłumaczy też pochodzenie ciemnego ubarwienia piór, tak częstego wśród ptaków krukowatych. Wiemy, że stado wron lub gawronów śmiało atakuje nawet duże ptaki drapieżne. Widzieliśmy wszyscy, jak widok jednej wrony przy obfitym źródle pokarmu zwabia inne osobniki. Sprawność takich reakcji zależy od dobrej dostrzegał- ności członków stada. Ciemne upierzenie gawrona, wrony, kawki i ktuka pozwala na zauważenie tych ptaków z daleka.Ptaki mają największą swobodę poruszania się ze wszystkich zwie­rząt, nie można się więc dziwić, że wiele gatunków wykorzystuje ten fakt do zmiany miejsca pobytu, pokonując znaczne odległości. Okre­sowe ograniczenie ruchliwości jest tylko nieuchronną konsekwencją opieki nad potomstwem.

Dodaj komentarz
You May Also Like

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DZIOBAK

Dla dzio­baka, polującego pod wodą z zamkniętymi oczami i uszami, dziób stanowi…

PRZYKŁAD PLESZKI

Dla przykładu warto pamiętać, że pleszka (Phoenicurus phoenicuruś), ważąca 15 g, pożera…