Najznakomitszym skoczkiem wśród naczelnych jest małeńki wyrak (Tarsius), liczący bez ogona tylko około 15 cm. To dziwaczne zwierzę należy do grupy znanej od eocenu, pędzi żywot nocny, orientując się w otoczeniu za pomocą ogromnych oczu i bystrego słuchu. Wyraki mają pewne cechy bardzo prymitywne, jakie występowały zapewne u przodków wszystkich naczelnych. Inne właściwości wyraka są specja­lizacjami. Jego kości stępu są wydłużone, co ułatwia wykonywanie dalekich skoków, dochodzących do 2 m, z zadziwiającą precyzją. Po dolnej stronie długich palców stóp wyrak ma przylgi umożliwiające mu czepianie się gałązek. Wyraki występują dziś na Filipinach i na niektórych wyspach Indonezji.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…