Złowrogi skutek kontaktu stanowiącego naruszenie porządku ule­ga zmazaniu dzięki kontaktowi zaakceptowanemu, dozwolonemu. Nubowie ze Wschodniej Afryki nie mogą wejść do domu króla nie narażając się na śmierć, lecz niebezpieczeństwu temu można zapo­biec, jeśli monarcha zgodzi się musnąć dłonią ob­nażone lewe ramię poddanego. Ten gest uświęca poddanych, pozwala im bezkarnie wkroczyć do świętego przybytku.Ogólnie rzecz biorąc, gdy król dotyka podda­nego lub nazywa go po imieniu — konsekwencje są odwrotne niż w przypadku, gdy poddany do­tyka lub nazywa po imieniu króla. Dotykanie i nazywanie jawią się bowiem jako przywileje władzy, jako przejaw wyższości. Nazywając po imieniu jakiś przedmiot lub jakąś istotę — przy­wołujemy je, zmuszamy do pojawienia się i nie­omal do posłuszeństwa, do stawienia się przed naszym obliczem.

Dodaj komentarz
You May Also Like