Ogromnie wysoki poziom przemiany materii ptaków oraz ich ru­chliwość pozwalająca na grupowanie się w tych okolicach, gdzie wystę­puje nagromadzenie pożywienia, a odlot z terenów ogołoconych po­wodują, że ptaki odgrywają bardzo doniosłą rolę w przemianie materii w przyrodzie. Pożerając ogromne ilości pożywienia są bardzo ważnymi składnikami łańcuchów pokarmowych i silnie obniżają liczebność tych organizmów, którymi się żywią. Z tego samego powodu ptaki mogą być bardzo uciążliwymi szkodnikami upraw. Są też dobrymi produ­centami białka pokarmowego, z czego człowiek korzysta hodując drób. Żarłoczność rozmaitych gatunków jest dość różna. Na ogół ptaki małe jedzą stosunkowo więcej od dużych. Większe zapotrzebowanie pokarmu mają ptaki często i aktywnie latające, niż te, które latają rzadko, a czas spędzają raczej krocząc lub pływając, jak np. kuropatwy i gęsi. Ilość zjedzonego pożywienia zależy też od temperatury oto­czenia.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…