Zbrodnia obrazy majestatu nabiera tu charakteru aktu świętokradczego (sięganie po uświęconą żyw­ność lub wzbronione kobiety), stanowiącego za­mach na ogólny ład i wprowadzającego pęknięcia, zakłócenia czy zamęt do funkcjonowania społe­czeństwa.  W obu przypadkach cnota polega na tym, by prze­strzegać ładu, pozostawać na swoim miejscu, nie wykraczać poza swój przydział, zadowalać się tym, co dozwolone, nie sięgać po zakazane. Czyniąc tak, każdy w swoim zakresie przyczynia się zarazem do utrzymania ładu we wszechświecie. Przepisy obrzędowe tak właśnie określają funkcję zakazów: „Obrzędy — głosi Li-Tsi — zapobiegają nieładowi jak tamy — powodziom.”

Dodaj komentarz
You May Also Like