Obciąża się go od­powiedzialnością za głód i posuchę, za klęski i za­razy. On tylko jest dostatecznie święty, aby mógł się dopuścić tego koniecznego świętokradztwa, ja­kim jest desakralizowanie plonów, by poddani mogli z nich swobodnie korzystać.Z powodu tej właśnie świętości jest postacią groźną. Wszystko, czegokolwiek się dotknie, służyć może już tylko jemu. Podobnie naczynia, z któ­rych je, ubrania, które nosi — są groźne dla in­nych i przynoszą zgubę każdemu, kto je sobie przywłaszczy. Wystarczy, aby wódz polinezyjski nadał jakiemukolwiek przedmiotowi nazwę którejś z części swego ciała, a ta rzecz staje się jego własnością i nabiera śmiercionośnej mocy.

Dodaj komentarz
You May Also Like