Najpeł­niej wykorzystują pokarm roślinny ssaki parzystokopytne przeżuwa­jące. Ich trawienie jest najlepiej zbadane, toteż przy ich opisie znajduje się szersze omówienie tego procesu. Jak niedawno stwierdzono, przeżuwają pokarm roślinny również wielkie kangury, w ich żołądku żyje mikroflora podobna do tej, jaka się rozwija w żwaczu przeżuwaczy; żołądek ich zawiera też rybonukleazy, podobne do rybonukleaz ssaków przeżuwających. Niektóre zwierzęta roślinożerne zjadają tylko określone części roślin, lżej strawne i pożywne. Do nich należą przede wszystkim owoce. Owocożerne zwierzęta zwykle roznoszą nasiona, stąd wśród roślin może występować rywalizacja o przywabienie owocożercy. Dla­tego niektóre trujące rośliny mają nieszkodliwe, a nawet smaczne i pożywne owoce.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…