Kręgowce są pierwotnie drapieżnikami pożerającymi inne zwierzę­ta.Kilkakrotnie opisano już przy­kłady wtórnego wystąpienia roślinożerności. Zdol­ność ta rozwinęła się zapewne wśród ssaków najsprawniej. Pokarm roślinny jest oczywiście nieporównanie łatwiej zdobyć od zwierzęcego. Rośliny nie uciekają, ponadto w wielu okolicach Ziemi jest ich zawsze pod dostatkiem — krajobraz jest zawsze zielony. Roślinożerność na­stręcza jednak także dużo kłopotów. Pożywne części tkanek roślinnych otoczone są przez ściany komórkowe, zawierające błonnik, ligninę
i hemicelulozy. Tych polimerów cukrów prostych nie rozkłada żaden enzym trawienny wytwarzany przez kręgowce. Znaczne części roślin są zbudowane wyłącznie z niestrawnych węglowodanów. Białka roślinne często zawierają niepełny zestaw aminokwasów, wreszcie prawie wszyst­kie rośliny bronią się przed pożarciem przez wytwarzanie i magazy­nowanie różnych związków trujących.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…