Liczba krwinek w mm2 krwi ryjówki przekracza 25 milionów. Pozostałe wspólne cechy morfologiczne owadożernych świadczą o prymitywizmie i braku specjalizacji. Rząd ten nie posiada central­nego kierunku adaptacyjnego, lecz składa się z kilku grup o rozbież­nych kierunkach ewolucyjnych. Rozmaite współczesne rodzaje i gatunki owadożernych wykazują różne adaptacje. Krety są wspaniale dosto­sowane do podziemnego trybu życia. Ich włosy stoją pionowo, nie pochylone, co ułatwia kretowi zarówno ruch w przód jak i w tył w pod­ziemnym korytarzu. Kończyny przednie są przesunięte ku przodowi i przekształcone w potężne łopaty. Krety znoszą tak duże stężenie dwutlenku węgla w swych podziemnych budowlach, jakie byłoby za­bójcze dla innych kręgowców, i w tych nader trudnych warunkach są zdolne do wykonywania bardzo ciężkiej pracy (S. Skoczeń, inf. ustna).

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…