Wspomniano już, że włosy ssaków były zapewne pierwotnie recep­torami wrażeń dotykowych. Od dawna zwracano uwagę, że przednia część czaszki wymarłych gadów ssakokształtnych zawiera liczne drobne kanały, które zapewne mieściły za życia nerwy i naczynia krwionośne. Tak bogato zaopatrzona jest przednia część głowy ssaków, na której znajdują się długie włosy czuciowe. Stąd wysnuto wniosek, że już gady ssakokształtne miały włosy czuciowe, a więc miały zapewne i na resz­cie ciała włosy. Teoria ta była wiele razy dyskutowana, wiele faktów świadczy na jej korzyść (Tatarinow 1976).Najstarsze ssaki były bardzo niewielkie, miały rozmiary myszy lub szczura. Były wyraźnie mniejsze od swych bezpośrednich gadzich przodków. Skłoniło to do sformułowania przypuszczeń .

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…