Niewielkie narządy krążenia, oddychania, trawienia i wydala­nia nie nadążają za stworzeniem dla mięśni warunków szybkiej rege­neracji. Proporcjonalnie mniejsze mięśnie ssaka są znacznie lepiej zaopatrzone w tlen i materiały energetyczne, szybciej pozbywają się produktów metabolizmu. Szybkie męczenie się ryb jest wykorzysty­wane w „walce z rybą”, uprawianej przez wędkarzy. Ssaki dzielą z ptakami zależność od stałego dopływu pokarmu i małą odporność na głód. Wobec niezdolności do wędrówek za po­karmem, tak dalekich jak przeloty ptaków, wiele ssaków może zapa­dać w okresowe odrętwienie, zwane w naszym klimacie snem zimowym, zaś u zwierząt klimatu suchego i gorącego estywacją, czyli snem letnim.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…