Trudno obecnie szerzej omawiać te przypuszcze­nia, nietoperzy kopalnych znamy niewiele, nie dysponujemy wobec tego bezpośrednimi śladami prymitywnych sposobów lotu. Osobliwością nietoperzy są wahania temperatury ciała. Nietoperze żyjące w Polsce zapadają w sen zimowy, w lecie zaś utrzymują wysoką temperaturę tylko w okresie lotu, a stygną na dzień. Te maleńkie zwie­rzęta mają tak wielką powierzchnię w stosunku do masy, że utrzymanie wysokiej temperatury w okresie snu byłoby bardzo kosztowne. Czynią to jednak ciężarne samice. Niektóre nietoperze tropików są stałocieplne, jak inne ssaki, obser­wowano jednak również rozmaite sposoby zachowania termicznego, zbyt złożone, aby je można było tutaj przedstawić.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…