W tych bluźnierczych żartach poznajemy bez trudu dawne tendencje do okresowego obalania przypadku rzeczy. Element ten może jeszcze wyra­ziściej przejawiał się w pewnej tradycji klaszto­ru kongregacji Notre-Dame w Paryżu: w dniu Wszystkich Świętych uczennice przebierały się w suknie zakonne i zasiadały za katedrą, wychowaw­czynie zaś zajmowały miejsca w ławkach, udając posłuszne uczennice. W czasie tego samego święta w klasztorze franciszkanów w Antibes dochodziło do zamiany ról między kapłanami a braciszkami świeckimi. Duchowni zastępowali świeckich przy kuchni i w ogrodzie, a ci odprawiali mszę. W tym celu przebierali się w szaty liturgiczne podarte i odwrócone na lewą stronę, a święte księgi czy­tali wspak.

Dodaj komentarz
You May Also Like