U afrykańskiego plemienia Aszanti, jeśli nie uka­rze się przykładnie tego, kto zadaje się z wzbro­nioną mu kobietą—naruszając tym samym porzą­dek kosmiczny — myśliwym nie udaje się nic upo­lować, rośliny uprawne przestają rosnąć, kobiety nie wydają na świat dzieci, klany ulegają pomie­szaniu i przestają egzystować: „Wszystko w świe- cię staje się wówczas Zamętem” — stwierdza wy­raźnie jeden z obserwatorów.U Eskimosów rozpasanię seksualne odpowiada wyraźnie powrotowi do okresu mitycznego. Orgie odbywają się w czasie święta gaszenia lamp, ob­chodzonego z okazji zimowego zrównania dnia z nocą. Gasi się wówczas i zapala równocześnie wszystkie lampy w osadzie, tym samym unaocz­niając zmianę roku, lokalizując ją i uświetniając. W ciemnościach, które symbolizują Chaos, pary łączą się pod lawą biegnącą pod ścianami domu.

Dodaj komentarz
You May Also Like