Tworzenie u każdego osobnika własnego zespołu skojarzeń wymaga zapamiętywania wydarzeń bardzo rozmaitych, a więc dobór naturalny działa w tych warunkach bardzo energicznie w kierunku udoskonalenia zdolności pamiętania i kojarzenia, ogranicza zaś zasięg dziedzicznych zachowań stereotypowych. Istnieje jeszcze jedna różnica w rozwoju ptaków i ssaków, która mogła przyczynić się do odmiennego sposobu zachowania tych zwierząt. Rozwój ptaków jest bardzo szybki, a przebiega w gnieździe, gdzie możliwość gromadzenia indywidualnych doświadczeń jest niewielka. Z chwilą zaś, gdy ptak zacznie latać, musi od razu zachowywać się w pewien określony sposób, jeśli nie ma zginąć.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…