Brak pokarmu w okresach niepogody stawia przed organizmem jerzyka trudne zadania. Wiadomo, że ptaki są bardzo niewytrzymałe na głód; jerzyk stanowi w tym względzie wyjątek. W warunkach sprzy­jających pisklęta jerzyka rosną bardzo szybko i gromadzą ogromne zapasy tłuszczu, natomiast w razie niepogody mogą głodować przez czas bardzo długi. Świeżo wylęgłe pisklę wytrzymuje głód przeszło 48 godzin; obserwowano też jedno pisklę wyrośnięte, lecz jeszcze nie latające, które zniosło głód trwający 3 tygodnie. Na początku tego brutalnego doświadczenia ważyło ono 57 g, pod koniec tylko 21 g. Niezwykłą odporność na głód zawdzięczają młode jerzyki m.in. temu, że dłużej niż inne ptaki nie regulują własnej temperatury, lecz w razie nieobecności rodziców wpadają w letarg, w którym ciepłota ich ciała niewiele przekracza 20°C. Jest to przystosowanie do wielkich wahań zaopatrzenia w pokarm.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…