Torbacze pojawiają się pod koniec kredy w Ameryce Północnej. W paleocenie opanowują Amerykę Południową, a w miocenie Australię. Przez krótki czas występują w Europie, lecz już w miocenie wymierają w Ameryce Północnej. Torbacze, jak się zdaje, nigdy nie dostały się do Azji. Australia pozostała wolna prawie zupełnie od łożyskowców, nie­liczni żyjący tam przedstawiciele ssaków wyższych to nietoperze, kilka gatunków gryzoni, bardzo niedawny imigrant: człowiek — wraz z psem dingo, wreszcie w czasach historycznych człowiek biały i sprowadzone przez niego zwierzęta. Stąd torbacze nie znalazły w Australii rywali i ob­ficie się rozrodziły. Podobny, lecz mniej bogaty rozkwit torbaczy nastą­pił w Ameryce Południowej, gdzie istniała ograniczona konkurencja ze strony łożyskowców. Ta ostatnia grupa powstała i rozrodziła się w Azji, następnie opanowała Amerykę Północną, a z kolei dostała się także do Ameryki Południowej.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…