Tkanki płodu, zrastając się z nabłonkiem macicy, tworzą łożysko. Twór ten jest rów­nież bardzo różny u przedstawicieli poszczególnych rzędów. Dowodzi to, że ewolucja związków między matką a płodem biegła równocześnie bardzo rozmaitymi drogami. Zwraca uwagę fakt, że budowa łożyska jest w niektórych przypadkach podobna u form odległych w systemie, np. u człowieka i u nietoperzy, a bardzo różna u gatunków stosunkowo blisko spokrewnionych, jak np. u człowieka i u lemurów. Powstanie ciąży łożyskowców możemy przypisywać tym samym czynnikom, które zainicjowały ciążę torfcaczy. Za wydłużenie trwania ciąży łożyskowców byłby odpowiedzialny trofoblast. Jakie czynniki spowodowały, że u niektórych łożyskowców i u człowieka przez barierę dzielącą krew matki od krwi płodu przenikają nawet drobiny białek, mające znaczenie przeciwciał, podczas gdy u innych ssaków przez łożysko przewędrowują tylko ciała drobnocząsteczkowe?

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…