test gallupa

Każdy posiada zestaw unikalnych cech, których kombinacja decyduje o naszym życiu zawodowym, wpływa na nasz charakter i na to jakie mamy podejście do wyzwań. Natomiast nie każdy jest tego świadomy i nie zdaje sobie z nich sprawy. Aby odkryć zestaw swoich unikalnych talentów, warto zrobić specjalny test, zwany testem Gallupa. Zawiera on 34 talenty, gdzie 5 jest dominujących u danej osoby. Panuje przekonanie, że odkrycie i odpowiednie wykorzystanie tych talentów w pracy zawodowej, może przynieść nadzwyczaj dobre efekty. Testy Gallupa umożliwią każdemu odkrycie swoich unikalnych talentów i doprecyzowanie swojej ścieżki zawodowej. Coache i doradcy zawodowi często pracują na tych narzędziach i zalecają je osobom, które chcą zwiększyć swoją efektywność lub znaleźć nową ścieżkę zawodową.

Co wiadomo o talentach Gallupa?

Gdyby wziąć pod uwagę wybrane talenty, można uzyskać naprawdę wiele przydatnych informacji, dotyczących dalszej kariery zawodowej. Przykładowo, osoby wykazujące talent Activator, to takie, którzy szybko przechodzą od pomysłu do działania i osiągają sukces w ukończonych projektach. Zatem mogą być doskonałymi team leaderami w zespole, pokazując innym swoją efektywność i szybkie działanie. Z kolei talent Communication, pozwala na swobodne komunikowanie się z innymi, precyzyjne wyrażanie słowami swoich myśli. Takie osoby to doskonali prezenterzy i mówcy. Czy posiadasz talent Empathy? Świetnie, bo to otwiera drogę do zawodów związanych z empatią i wspieraniem innych. Empatia w dzisiejszym świecie przydaje się właściwie na każdym kroku, a niewiele osób ją posiada. Osoby nastawione na przyszłe wydarzenia, pełne różnych wizji i pomysłów, to osoby wykazujące talent Futuristic. Potrafią dobrze motywować innych i przynosić im energię do działania.

Na czym polega Test Gallupa i w czym pomaga?

Jest to zestaw pytań w oparciu o skalę. Zawiera on prawie 200 pytań, na które trzeba odpowiedzieć odnosząc się do skali, zaznaczając, na ile jest nam bliskie dane stwierdzenie. Na każde pytanie powinno być przeznaczone nie więcej niż 20 sekund. Badanie CliftonStrengths opiera się na psychologii pozytywnej, która zakłada wzmacnianie i pracę nad unikalnymi cechami u każdej osoby. Talent nas którym się pracuje, z czasem staje się mocną stroną.

Na pewno odkryte talenty przydają się do kierowania zespołem i motywowania pracowników. Znając ich mocne strony, można się na nich skupiać i tak pokierować zadaniami, aby osoby w zespole wykorzystywały swoje najlepsze talenty. Talenty Gallupa to świetne narzędzie na szkolenia dla całej grupy. Osoby, które nie wiedzą jak odnaleźć się w pracy zawodowej i jak odkryć i wykorzystać swoje talenty, powinny koniecznie wykonać testy Gallupa. Tak samo pracownicy, którym brakuje pewności siebie i nie wiedzą jak się wykazać i osiągnąć sukces zawodowy. Tak naprawdę wynik testu warto poznać nawet dla własnej informacji w życiu codziennym, aby lepiej działać i wykorzystać naturalny zestaw talentów. Unikalna kombinacja talentów pomaga podejmować lepsze decyzje, przede wszystkim zawodowe, ale i prywatne.

Dodaj komentarz
You May Also Like

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Bródka

Obowiązkiem każdego inżyniera oraz studenta jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawnymi…