Przyjmując, że różnice w budowie białek są zależne od upływu czasu, zgodnie z hipotezą „zegara białek”, trzeba się zgodzić, że gatunki ssaków są znacznie młodsze od gatunków pta­sich. Wedle Pragera i Wilsona (1975) gatunki, które można ze sobą krzyżować oddzieliły się wśród ssaków przed około 2-3 milionami lat, wśród ptaków przed 21 milionami lat, a wśród płazów bezogono­wych przed 23 milionami lat. Krzyżowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy zwierzęta mają podobne mechanizmy rozwoju, a więc nie różnią się zbytnio budową. Budowa ptaków zmieniałaby się więc znacznie wolniej od budowy ssaków. Przyczyną niewielkich różnic między pta­kami mógłby być fakt daleko idącego związania wzajemnego rozma­itych cech organizmu, wynikającego z bardzo intensywnej przemiany materii. Można sobie wyobrazić, że wskutek związków łączących roz­maite właściwości budowy, dobór naturalny z reguły eliminował wszel­kie pojawiające się odchylenia.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…