Ssaki te nie pojawiły się nigdy poza terenem Ameryki. W ewolucji przystosowały się do dość rozmaitych sposobów życia różnią się też znacznie wyglądem. O ich wspólnocie pochodzenia świadczy szczególna budowa kręgosłupa, w którym kręgi łączą się dodatkowymi powierzchniami stawowymi, podobieństwa w strukturze mózgu oraz tenden­cja do utraty części lub nawet całości uzębienia. Ta ostatnia cecha znalazła odbicie w nazwie rzędu. Należą tu leniwce, mrówkojady i pan­cerniki. Dziwaczne leniwce są znakomicie i wszechstronnie przystosowane do powolnego trybu życia, wysoko wśród gałęzi drzew. Odmiennie od wielu kręgowców nadrzewnych nie chodzą one po gałęziach grzbie­tem ku górze, lecz zwisają, plecami skierowane ku dołowi. Pozycja ta nie wywołuje u nich zmęczenia, gdyż mają palce uzbrojone w potęż­ne hakowate pazury, którymi zaczepiają się o gałęzie.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…