U ssaków drapieżnych tworzą np. pary łamaczy. U gryzoni górne i dolne siekacze to stale rosnące i ostrzące się o siebie dłuta, zaś płaskie powierzchnie trące zębów policzkowych precyzyjnie z sobą współpracują. Wykazano też, że w ewolucji ssaków w trzeciorzędzie występował wzrost wzajemnej korelacji zębów (Sych 1966). Stała wymiana zębów uniemożliwiałaby takie wzajemne przysto­sowania. Istnieje co prawda szczególna wymiana zębów u słoni , jest to jednak specjalizacja wtórna. Zużycie zębów może być u ssaków jedną z przyczyn śmierci, u zwie­rząt dzikich następuje ono jednak z reguły w wieku starczym, gdy inne narządy także przestają sprawnie funkcjonować.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…