Albowiem król — to przede wszystkim Zacho­wawca; zadanie jego polega na utrzymaniu ładu, miary, reguły, wszelkich zasad, które wraz z nim zużywają się, starzeją, umierają — tracąc równo­cześnie moc i skuteczność, w miarę jak król pod­upada na siłach fizycznych. Toteż śmierć króla otwiera okres przejściowego panowania mocy od­wrotnej, tzn. zasady nieładu i nadmiaru, twórczy­ni uniesienia, z którego odrodzi się nowy, wzmoc­niony ład.Podobną rolę pełnią w społeczeństwach totemicz­nych świętokradztwa pokarmowe i seksualne, któ­re mają na celu zapewnienie grupie w nowym okresie przetrwania i płodności. Różnorakie wy­bryki łączą się z ceremonią odrodzenia się świę­tego zwierzęcia lub z włączeniem młodych ludzi do społeczności dorosłych mężczyzn.

Dodaj komentarz
You May Also Like