Określenie go nie jest łatwe, musi ono bowiem pociągać za sobą doniosłe poczynania i budzić wiarę w ich konieczność lub naturalność, tak by ukazanie ich mitycznego cha­rakteru było równie szokujące, jak potraktowanie wobec wyznawców jakiejś religii jej najbrzemienniejszych w skutki dogmatów jako absurdal­nych przesądów. Z tego wynika, że w środowisku, do którego sami należymy, mit odnajdziemy tam, gdzie nie dopuszczamy w ogóle możliwości jego istnienia.Społeczeństwo pierwotne podlega okresowo pa- roksyzmom ściśle związanym z mitami: paroksyz­mem takim jest święto. Było to wydarzenie tak długotrwałe, tak gwałtowne i o takim zasięgu, że tylko z wielkim trudem można z nim porów­nywać przelotne dni starannie odmierzanych przy­jemności, na jakie pozwalają sobie współczesne społeczeństwa.

Dodaj komentarz
You May Also Like