Jest to przypadek analogiczny do braku żołądka u niektórych ryb. Śmiertelność dziobaka w pierwotnej przyrodzie Australii była nie­wielka; świadczy o tym niska płodność samicy, która składa raz do roku dwa, a wyjątkowo trzy jaja, w głębi długiej nory, przekraczającej czasem 20 m długości. Jaja te samica wygrzewa aż do wylęgnięcia się młodych. Zarówno po wejściu do nory, jak i opuszczając ją samica zamyka korytarz ziemią. Rozmaite cechy kolczatek świadczą, że rozdział stekowców nastą­pił bardzo dawno. Kolczatki to zwierzęta lądowe, których pokarmem są głównie mrówki i termity. Przystosowanie do tego pożywienia po­jawiło się kilka razy w historii ssaków, wywołując powstanie zwierząt o podobnym wyglądzie wśród rozmaitych grup.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…