Zwierzęta w rozmaity sposób rozwiązują te trudności. Wśród owa­dów, np. wśród gąsienic motyli dość częsta jest wąska specjalizacja do jednej rośliny lub do paru spokrewnionych gatunków. Gąsienice takie są niewrażliwe na trucizny zawarte w roślinie żywicielskiej, po­trafią przebudowywać aminokwasy, w jelitach mają drobnoustroje roz­kładające węglowodany, ich narządy pyszczkowe są dostosowane do struktury tkanek roślinnych — niektóre mogą np. wygryzać chodniki nawet w drewnie dębowym. U kręgowców podobne wąskie specjalizacje są prawie niespotykane. Kręgowce roślinożerne mają urządzenia rozdrabniające rośliny mecha­nicznie (żołądek mięśniowy ptaków, zęby i silne mięśnie żuchwy ssaków), ssaki roślinożerne z reguły posiadają w przewodzie pokarmowym drobnoustroje, które zawierają enzymy rozkładające błonnik i hemi­celulozy i które wykorzystują te związki jako źródło energii.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…