Nazwać — to wezwać, a tym samym rozkazywać. Podobnie dotykając jakiejś rzeczy czy osoby podporządkowujemy ją sobie, posługujemy się nią, przeistaczamy ją w narzędzie. Manus injectio to objęcie we władanie, gest na­bywania, położenie ręki na czymś, co nadaje się do zagarnięcia. Przejaw wyższości ze strony króla w stosunku do poddanego jest zgodny z naturą rzeczy: jest równoznaczny z błogosławieństwem; ten sam gest. ze strony poddanego w stosunku do króla jest sprzeczny z powszechnym porządkiem i stanowi jego świętokradcze pogwałcenie. Wstępujący ciąg darów, zstępujący — łask, od najwyższego do naj­niższego szczebla hierarchii społecznej i odwrotnie, zastępuje wciąż odradzającą się konfrontację, wciąż odnawianą wymianę, która kolejno łączy i rozłącza przeciwstawne grupy w plemionach podzielonych na fratrie.

Dodaj komentarz
You May Also Like