Nie ma też wśród ssaków gatunków nie dysponujących żadnymi reakcjami wrodzonymi. Prze­konano się np., że jeśli młodym chomikom oddzielonym od matki zaraz po urodzeniu i wykarmionym wyłącznie na płynnym pokarmie pokazać wreszcie ziarna zboża, zabierają się do nich natychmiast i roz­poczynają gromadzenie zapasów, zupełnie tak samo jak zwierzęta kon­trolne. U niektórych fok płody wyjęte operacyjnie z łona matki tuż przed porodem umieją pływać i nurkować, a nawet zręcznie wycho­dzić na krę lodową. Być może najobszerniejszy zespół reakcji wrodzo­nych wykazują bobry, przynoszące na świat znajomość sztuki ścinania drzew, budowania gniazd i przegradzania strumieni. Nawet człowiek, gatunek o największym, mózgu, najplastyczniejszy i zdolny do maga­zynowania w pamięci wprost nieprawdopodobnych ilości informacji, ma jednak pewne reakcje mało plastyczne, trudno poddające się wpły­wom warunków zewnętrznych.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…