Potem, gdy chodzi o przywrócenie pokoju,o    ukształtowanie nowego świata, tymczasowego króla detronizuje się, wypędza, składa w ofierze, co może ułatwić utożsamienie go z tym przedsta­wicielem dawnego czasu, jakim był kozioł ofiar­ny, zabijany lub przepędzany. Odprawia się duchy zmarłych przybyłych w odwiedziny, praprzodko­wie odchodzą ze świata ludzi. Tancerze, którzy przedstawiali duchy bogów, grzebią swe maski, ścierają malowidła. Znów wznoszą się przegrody między mężczyznami a kobietami, znów zaczynają działać zakazy seksualne i żywnościowe.Gdy odnowa dobiega końca, nadmiar sił po­trzebnych do procesu umacniania musi ustąpić miejsca poczuciu miary i łagodności, obawie, sta­nowiącej początek mądrości, wszystkiemu, co pod­trzymuje i ochrania. Szał ustępuje miejsca pracy, niepomiarkowanie — poszanowaniu reguł.

Dodaj komentarz
You May Also Like