Amerykański badacz G. Sacher stwierdził, że wśród ssaków istnieje ścisła korelacja między rozmiarami mózgu i długością trwania ciąży.Dzięki temu spostrzeżeniu zrozumiano przyczyny hamujące rozwój układu nerwowego torbaczy. Jak już wspomniano, torbacze i łożyskowce współżyły ze sobą w Ameryce Południowej przez większą część okresu trzeciorzędowego. Tamtejsze łożyskowce były w większości roślinożerne, wśród torbaczy zaś występowały niewielkie gatunki wszystkożerne, mało wyspecja­lizowane, podobne do żyjących w kredzie przodków, oraz pojawiły się grupy, w których rozmiary ciała osobników powiększały się w zwią­zku z przystosowaniem do drapieżnego trybu życia. Niektóre z tych zwierząt zdobywały pokarm w sposób podobny do wilków i szakali, jak np. Borhyena, zbliżona rozmiarami ciała i uzębieniem do wielkiego psa.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…