To czas panowania Saturna lub Kronosa, czas nie znający wojen ani handlu, nie­wolnictwa ani własności prywatnej. Ale ten świat jasności, pogody, łatwego i błogiego życia to za­razem świat mroków i grozy. Epoka Saturna to czasy ofiar składanych z ludzi, a Kronos pożerał swe dzieci. Nawet żywiołowa żyzność ziemi ma mroczne strony. Pierwszy wiek jawi się więc jako era wybujałego, bezładnego tworzenia, gdy ro­dziły się potwory i giganty. Dwa przeciwstawne obrazy już to splatają się z sobą nierozłącznie, już to porządkujący wysiłek umysłu rozdziela je i widzimy, jak mitologia przeciwstawia sobie epoki i ukazuje Wiek Złoty jako następujący po Chaosie. Chaos i Wiek Złoty stanowią jakby dwa oblicza tej samej imagina- cyjnej rzeczywistości, rzeczywistości świata bez norm, z którego wyłonił się świat podległy nor­mom, w jakim dziś żyją ludzie.

Dodaj komentarz
You May Also Like