Wysoki poziom przemiany materii u ssaków wiąże się z propor­cjami poszczególnych narządów i tkanek. W ciele ryby mięśnie stano­wią około 70-80% masy, u ssaków masa mięśni wynosi zwykle około 40% masy ciała, czasem zbliża się do 50%. Jest to wynikiem stosunkowo znacznego ciężaru, jaki mają u ssaków takie narządy wewnętrzne, jak serce, płuca, przewód pokarmowy łącznie z gruczołami, nerki oraz mózg. Jeśli porównać sprawność energetyczną ssaka i ryby o podobnym ciężarze, to okaże się, że zawierająca więcej mięśni ryba będzie zdolna do wytworzenia większej siły, ale zmęczy się bardzo szybko; ssak będzie stosunkowo słabszy, lecz bardziej wytrzymały. Mięśnie ryby są sto­sunkowo słabo unaczynione; powierzchnia włókien kurczliwych, z któ­rych się składają, jest niewielka. Kurczące się mięśnie ryby szybko zu­żywają materiały zapasowe i zatruwają się produktami przemiany materii.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…