Obowiązkiem każdego inżyniera oraz studenta jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywanej przez nich pracy. Brak znajomości nowych przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania, dlatego warto o tym pamiętać i zawsze dokładnie sprawdzać przepisy, aby były one najnowsze. Kilka lat temu polskie przepisy dotyczące projektowania i obliczania połączeń i węzłów konstrukcji stalowych zostały zastąpione przepisami europejskimi. Obecnie więc obowiązkiem każdego inżyniera jest zaznajomienie się z przepisami europejskimi, aby mógł wykonywać, zgodnie z prawem, swoje podstawowe obowiązki. Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Bródka jest obowiązkową pozycją dla każdego inżyniera, który nie zna lub nie rozumie nowych, obowiązujących przepisów. Książka ta jest bardzo polecana przez profesorów, gdyż jest to zdecydowanie najlepsza pozycja, aby w dość szybkim czasie dokładnie zrozumieć nowe przepisy dotyczące projektowania i obliczania połączeń i węzłów konstrukcji stalowych.

Dodaj komentarz
You May Also Like