Rozwój ssaków jest powolniejszy, wśród dużych ssaków zwierzę może pozostawać pod opieką matki przez wiele miesięcy, nawet ponad rok. W tym okresie młody ssak ma znacznie większą swobodę niż pisklę i uczy się rozmaitych reakcji w zabawie. Skłonność do zabawy, a więc do działalności nie wymuszonej okolicznościami zewnętrznymi, spon­tanicznej, często badawczej, zdolność do pozorowanej walki z rodzeń­stwem, to czynnik, który na pewno odegrał rolę zasadniczą w ewolucji mózgu ssaków, zwiększając znaczenie indywidualnego doświadczenia, a ograniczając funkcje zachowań wrodzonych. Te ogólne uwagi o działalności mózgu ssaków nie powinny jednak prowadzić do wniosku, że wszystkie ssaki uczą się łatwiej od wszystkich ptaków. Wśród ptaków są inteligentne gawrony i papugi, zaś między ssakami są zwierzęta o reakcjach prymitywnych, jak np. torbacze, leniwce, a nawet bydło domowe.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…