Podział ssaków łożyskowych na grupy i dalszą ich rozbieżną ewolu­cję wiąże się ze specjalizacjami przejawiającymi się przede wszystkim w budowie zębów i kończyn. Zęby, najtwardsze fragmenty ciała krę­gowca, zachowują się najlepiej w stanie kopalnym, toteż wiadomości o ewolucji uzębienia są najbardziej kompletne. Większe rozbieżności w budowie siekaczy należą do zjawisk sto­sunkowo rzadkich. Przykładem daleko idącej specjalizacji w tym za­kresie mogą być ciosy słonia, błędnie czasem nazywane kłami, są to bowiem w istocie siekacze. Bardzo szczególne siekacze, rosnące przez całe życie, posiadają gryzonie. Podobnie stosunkowo ograniczone są zmiany w budowie kłów. Wspomniano o zwierzętach, któ­rych kły mają nieproporcjonalnie duże rozmiary. Częstym zjawiskiem jest także brak kłów, występujący u zwierząt roślinożernych. Kłów nie mają np. gryzonie, słonie, syreny itp.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…