studia menadzerskie

Podyplomowe studia Menedżerskie – Innowacyjne zarządzanie gminą. Czyli jak efektywnie zarządzać i prowadzić relacje z mieszkańcami.

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 19 listopada miała miejsce inauguracja rocznych i dwusemestralnych „Podyplomowych Studiów Menedżerskich – innowacyjne zarządzanie gminą”. W zajęciach wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy kluczowych wydziałów, dyrektorzy jednostek budżetowych i członkwie zarządów spółek komunalnych oraz samorządu wojewódzkiego. Partnerem strategicznym studiów jest Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., a partnerami merytorycznymi są m.in.: Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,  Biuro Programu „Niepodległa”.

Celem Wydziału Zarządzania wraz partnerem projektu  Centrum im. Adama Smitha jest znaczące zwiększenie wiedzy i kompetencji liderów samorządu

Służące poprawie sprawności i efektywności zarządzania urzędem i relacjami z mieszkańcami – odbiorcami usług publicznych; finansami, w tym dochodami, wydatkami i długiem; gospodarką komunalną oraz majątkiem.

Studia dostarczą wiedzę z zakresu praktycznego planowania i zarządzania strategicznego wraz z umiejętnością zdefiniowania i wykorzystania posiadanych oryginalnych aktywów (miękkich i twardych) oraz przenoszenia (rozpisania) zadań wynikających z celów strategicznych na poziom zarządzania operacyjnego.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i nabędą umiejętności z zakresu praktycznego zastosowania najnowszych metod zarządczych i komunikacyjnych

Znaczącym i unikalnym w skali kraju komponentem programu studiów będą zajęcia case study (na bazie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych), prowadzone przez menedżerów – praktyków zarządzania, rekrutujących się z sektora komercyjnego i publicznego.

Dodaj komentarz
You May Also Like

Student na cenzurowanym

Stereotyp dotyczący współczesnego studenta opiera się na założeniu, że osoby studiujące finansują…

Wyspecjalizuj się w danym przedmiocie, a na pewno osiągniesz sukces

W zasadzie w dwudziestym pierwszym wieku wszyscy mówią o profesjonalnej specjalizacji, która…

Nauczanie początkowe

Nauczanie początkowe jest to nauczanie jakie odbywa się w pierwszych trzech klasach…