Podział ssaków na podjednostki jest bezsporny, jeśli się ograniczyć do form dziś żyjących. Łatwo je podzielić na prassaki, Prototheria, ssaki niższe, Metatheria, i ssaki łożyskowe, Eutheria. Uporządkowanie grup wymarłych, znanych tylko ze skamieniałości, jest znacznietrud­niejsze. Niemałą rolę odgrywa tu fakt, że ssaki mezozoiczne miały niewielkie rozmiary, a więc ich szczątki nie zwracają uwagi ludzkiej. Rzadko też szkielety tych zwierząt trafiały na dobre warunki do zacho­wania się po śmierci. Ostatnio liczba dostępnych szczątków wczesnych ssaków znacznie się powiększyła, m.in. dzięki pracy polskich paleonto­logów, którzy odszukali bogate znaleziska na Pustyni Gobi, a obecnie wszechstronnie je opracowują. Wyniki tych prac wskazują, że ssaki należy podzielić na dwie jednostki systematyczne.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…