Jeśli pominiemy czło­wieka, to najbardziej uderzających przykładów plastyczności zacho­wania dostarcza tresura cyrkowa i użytkowa ssaków. Niedźwiedzie jeżdżące na rowerach, foki utrzymujące piłki na nosie, lwy skaczące przez obręcze, tańczące walca konie i niezliczone inne przykłady do­wodzą, jak plastyczne jest zachowanie ssaka, jak dalece można je mo­dyfikować dobierając odpowiednio bodźce. Równocześnie stwierdza się, że stereotypowe sposoby zachowania wprawdzie występują wśród ssa­ków, lecz są stosunkowo nieliczne i mało złożone. Trudno byłoby wskazać przykład zachowania ssaka analogiczny do postępowania jerzyka po raz pierwszy opuszczającego gniazdo. Można przypuszczać, że gdzieś na pograniczu gadów i ssaków zmiany w środowisku i sposobie życia zwierząt biegły tak szybko, że dobór naturalny działał na niekorzyść tych osobników, które postę­powały zgodnie z odziedziczonym stereotypem, popierał zaś takie zwierzęta, które zmieniały swoje zachowanie zależnie od osobistego doświadczenia. Skierowanie doboru na tę drogę wytworzyło swoisty zespół sprzężeń zwrotnych, prowadzący do zachowania coraz plastyczniejszego.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…