Pierwotny pokarm ptaków to różne drobne zwierzęta. W wiciu grupach pojawiła się zdolność do trawienia pokarmu roślinnego. Wy­łącznie lub prawie wyłącznie roślinożerne gatunki występują w grupach tak odlegle ze sobą spokrewnionych, jak np. gołębie, kuraki, gęsi, papugi i łuszczaki. Bardzo swoistą adaptację pokarmową wykazują miodowody, których głównym pokarmem jest wosk z gniazd błonkówek. Wśród ptaków odżywiających się innymi zwierzętami doszło wiele razy do powstania wąskich specjalizacji do mało urozmaiconego poży­wienia. Wśród drapieżników przykładami mogą być np.: myszołów — polujący na małe ssaki; rybołów — odżywiający się wyłącznie rybami; owadożemy pszczołojad; gadożer, którego pokarm stanowią płazy i gady; sokoły, ograniczające się do ptaków chwytanych w powietrzu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…