Nefrony ssaków są znacznie dłuższe od nefronów pozostałych kręgowców, gdyż zawie­rają dwa proste odcinki, tworzące tzw. pętlę nefronu, czyli Henłego. Pętle występują również w niektórych nefronach ptaków, nigdy jednak nie osiągają takich rozmiarów, jak u ssaków. Pętla Henłego składa się z dwóch ramion: zstępującego i wstępującego, leżą­cych równolegle koło siebie. W nerce ssaka można wyróżnić korę, tworzącą warstwę zewnętrzną narządu, a składającą się z kłębuszków i nieregularnie zwiniętych odcinków nefronów, oraz rdzeń, w którym leżą równolegle pętle i kanaliki zbierające mocz z nefronów.W nerce można wyróżnić trzy płyny: zawartość kanalików, płyn tkankowy i krew. Stwierdzono, że stężenie osmotyczne tych płynów jest zbliżone do normalnego stężenia krwi w korze nerki, natomiast równa się stężeniu moczu na wewnętrznych biegunach pętli Henłego, jest więc wysokie, jeśli brak wody zmusza nerki do produkcji stężo­nego moczu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…