Tradycyjna nazwa tego rzędu, na pozór informująca o pożywieniu, może wywoływać nieporozumienia. Wśród pozostałych ssaków są ga­tunki odżywiające się wyłącznie owadami, jak np. łuskowce i mrówkojady, owadożerne zaś nie ograniczają się do zjadania owadów, lecz atakują wszystkie drobne zwierzęta, które zdołają upolować. Insec- tivora to w istocie drobne drapieżniki, niewiele zmienione od czasów kredy. Przypuszczalnie tak wyglądali i w podobny sposób żyli przod­kowie wszystkich ssaków łożyskowych. W rzędzie tym umieszcza się tradycyjnie również niektóre zwierzęta o niejasnych pokrewieństwach, jak np. tupaje. Rząd ten jest więc swo­istym „śmietnikiem” systematyki ssajców.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…