Torbacze mają na ogół więcej zębów niż łożyskowce; można to uznać za cechę prymitywną. Tylko jeden ząb w każdej szczęce ulega wymianie, zęby pozostałe wyrastają tylko jeden raz. Najdonioślejszą różnicą między łożyskowcami i torbaczami jest stosunkowo niewielki mózg tych ostatnich, pozbawiony spoidła wielkiego (corpus callosum). Również zachowanie torbaczy dowodzi niskiego rozwoju systemu nerwowego. Zwierzęta te uczą się opornie i nie dadzą się nigdy oswoić do tego stopnia co niektóre łożyskowce. Temperatura ich ciała jest niższa i mniej stała od ciepłoty większości łożyskowców, wynosi średnio 34-36°C. Nieraz dyskutowano przyczyny niższego rozwoju mózgu torbaczy. Zwracano uwagę, że kora mózgowa łożyskowców jest odmiennie una- czyniona od kresomózgowia torbaczy.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…