Okresy głodu lepiej znoszą zwierzęta małe, które potrzebują mniej pokarmu. Otóż Gould stwierdził, że karłowate słonie i karło­wate hipopotamy mają z reguły ,,za duże” zęby w porównaniu z przod­kami. Widocznie dobór naturalny zmniejsza najpierw rozmiary zwie­rzęcia, a pomniejszanie zębów zostaje w tyle. Zęby nieco „za duże” nie stanowią najwyraźniej poważnego obciążenia i dobór nie może odrzucić ich nosicieli. Prymitywne kończyny pierwotnych ssaków miały budowę podobną do nóg niektórych drobnych ssaków współczesnych, np. jeża lub szczu­ra. Jednym z wczesnych kierunków adaptacyjnych było usprawnienie chwytności dłoni i stóp, występujące u gatunków wspinających się na pnie i gałęzie drzew i krzewów. U wielu ssaków ewolucja budowy kończyn była wynikiem zwiększenia się rozmiarów ciała.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…