To święto przypadało na okres uciechy, zaczynający się dla niższego duchowieństwa około Bo­żego Narodzenia. Przystępowano wtedy do wyboru maskaradowego papieża, biskupa czy opata, który pozostawał na swoim stolcu aż do Trzech Króli; Ci „kapłani” nosili szaty kobiece, na melodię śpie­wów liturgicznych śpiewali piosenki sprośne czy komiczner ołtarz przeistaczali w stół karczemny, oddając się przy nim obżarstwu i pijaństwu, w kadzielnicach palili resztki znoszonego obuwia, słowem dopuszczali się wszelkich możliwych wy­kroczeń przeciwko przyzwoitości. Ostatecznie do kościoła uroczyście wprowadzano osła przyodzia­nego W bogatą kapę i odprawiano nabożeństwo ku jego czci.

Dodaj komentarz
You May Also Like