Prawiek, będąc zarazem i z tych samych powo­dów koszmarem i rajem, jawi się jako okres i stan twórczej mocy, która wyłoniła obecny świat, podległy zniszczeniu i zużyciu, zagrożony śmiercią. A zatem odradzając się, zanurzając się w tej ponadczasowej wieczności jak w Źródle Młodości o wiecznie żywych wodach — świat obecny może odmłodzić się i odzyskać pełnię ży­cia i siły, co pozwoli mu w nowym cyklu podjąć walkę z czasem. Taką właśnie funkcję pełni święto. Określiliśmy je już jako aktualizację okresu twórczego. By po­służyć się trafną formułą Dumezila, święto sta­nowi otwarcie ku Wielkiemu Czasowi, chwilę, gdy ludzie porzucają stawanie się, by sięgnąć do skarbnicy wszechpotężnych, wiecznie nowych sił, jaką jest czas pierwotny.

Dodaj komentarz
You May Also Like